Sprechen Sie Deutsch?

Do you speak English?
¿Habla usted español?


"Úspech je súčet malých snáh opakovaných deň čo deň." - Robert CollierJazykový coaching je činnosť, pri ktorej robíte pokroky Vy aj ja. Je o vzájomnej podpore, motivácii, napredovaní, ale aj o zavedení návykov, aby ste si radosť z učenia sa cudzieho jazyka udržali dlho. Skúste si to predstaviť ako zmenu vzdelávacieho životného štýlu. Rada Vás na tejto ceste budem sprevádzať.

Momentálne som na materskej dovolenke a neprijímam nových klientov. Ohľadom prekladov sa prosím informujte individuálne. Ďakujem Vám za pochopenie.

Mgr. Zuzana Krempová (Šivecová)

Ponuka služieb

Coaching

Preklady