"Motivation is what gets you started.             

                                    Habit is what keeps you going." 

                                                                         Jim Ryun

"Úspech je súčet malých snáh                            

                opakovaných deň čo deň." 

                  Robert Collier


"Die Tat unterscheidet das Ziel vom Traum." 

               

                UnbekanntJazykový coaching je činnosť, pri ktorej robíte pokroky Vy aj ja. Je o vzájomnej podpore, motivácii, napredovaní, ale aj o zavedení návykov, aby ste si radosť z učenia sa cudzieho jazyka udržali dlho. Skúste si to predstaviť ako zmenu vzdelávacieho životného štýlu. Rada Vás na tejto ceste budem sprevádzať.

Momentálne som na materskej dovolenke a neprijímam nových klientov na coaching a výučbu. Prekladám stále, sa prosím informujte individuálne. Ďakujem Vám za pochopenie.

Mgr. Zuzana Krempová (Šivecová)

Ponuka služieb

Coaching

Preklady