Kto som

Som lektorka s vášňou pre učenie (sa) cudzích jazykov. Som prekladateľka, ktorú napĺňa venovať sa textom a umožňovať ich porozumenie v druhom jazyku. Rada hľadám a používam nové metódy v učení sa nielen cudzích jazykov, ale aj v iných oblastiach. Sledujem trendy a inšpirujem sa tými najlepšími koučmi, lektormi a mentormi. Okrem toho považujem za úžasné skombinovať kreatívne učenie, kedy sa jazyk stane súčasťou Vášho života a môžete sa zlepšovať prakticky kdekoľvek a s ľahkosťou, zároveň však viete, že bez práce nie sú koláče;)

Na jazykoch ma fascinuje ich odlišnosť a zároveň to, čo majú spoločné. Bez jazykov by nebol možný vzájomný kontakt a pochopenie. Najviac však oceňujem to, že mi umožňujú komunikovať s ľuďmi po celom svete, mať lepší prístup k informáciám a že mi dávajú prácu, ktorá ma naozaj baví.

Z doposiaľ získaných osobných aj pracovných skúseností som si odniesla nielen odolnosť voči stresu  a z nej vychádzajúce profesionálne správanie v rôznych situáciách, ale aj schopnosť akceptovania rozličných pováh klientov vďaka empatii, diskrétnosti a tolerancii. Nezanedbateľnou súčasťou práce na sebe je zdokonaľovanie mäkkých zručností a time managementu, vďaka čomu môžem napredovať a podávať kvalitné pracovné výkony.


Neurolanguage Coaching


V roku 2020 som sa stala medzinárodne certifikovanou Neurolanguage Coach® s akreditáciou ICF - International Coaching Federation. Je to jediný certifikačný výcvik jazykového coachingu na svete. Zastrešuje ho organizácia Efficient Language Coaching® pod vedením Rachel Marie Paling. Pojem Neurolanguage Coaching sa skladá z troch častí - "Neuro" ako používanie najnovších poznatkov neurovedy pre efektívne učenie sa, "Language" ako štúdium cudzieho jazyka a "Coaching" podľa jednej z mnohých definícií ako proces podporujúci hľadanie individuálnych riešení a rozvoja potenciálu človeka v ním zvolenej oblasti. Vo svojej práci kombinujem prístup coachingu (coach Vás správne namierenými otázkami privedie k tomu, aby ste sami zistili, aký je Váš cieľ a ako sa k nemu najlepšie dopracujete), mentoringu (mentor Vám ukáže, aké postupy fungujú uňho samotného alebo u iných klientov) a lektoringu (venovanie sa práve tým témam a oblastiam, ktoré momentálne potrebujete). Na coachingu sa mi páči koncept aktívneho prístupu koučovaného, dôraz na samostatnosť v rozhodovaní a orientácia na riešenia (solution oriented approach). Znamená to pre mňa vysokú pridanú hodnotu k doterajšej lektorskej činnosti. Moje klientky a klienti si budú môcť vybrať, či sa chcú učiť jazyky klasickými spôsobmi, alebo si chcú vyskúšať inovatívny prístup a dozvedieť sa o sebe niečo nové. Teším sa, že Vám môžem ponúknuť ešte kvalitnejšie služby!

Zručnosti Neurolanguage Coach®:

 • Interpersonálna komunikácia
 • Rozvoj učenia
 • Rozvoj potenciálu
 • Kolaboratívne učenie
 • Life coaching
 • Emočná inteligencia
 • Jazykové vzdelávanie
 • Aktívne načúvanie
 • Komunikatívne prístupy
 • Učiace stratégie
 • Osvojenie si jazyka
 • Jazykový expert

Neurolanguage Coaching®:

 • Kombinuje princípy, štruktúru a štandardy profesionálneho coachingu s princípmi a  neurovedy, emočnej inteligencie a psychológie
 • Podporuje a motivuje koučovaného k samostatnosti a zodpovednosti - klient si vytvára záväzok a je autonómny vo svojich rozhodnutiach
 • Stanovuje ciele a akčné kroky k ich dosiahnutiu
 • Venuje sa metakognícii - učí nás učiť sa
 • Identifikuje emočné bloky a jazykové brzdy a prispieva k ich odstráneniu
 • Upokojuje, dopraje čas na zamyslenie sa a tým zabezpečuje efektívne učenie sa

CV


Formálne vzdelanie

 • Mgr. - Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, jednoodborové štúdium filozofie

 • Bc. - Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, učiteľstvo akademických predmetov nemecký jazyk a literatúra - filozofia

 • Gymnázium sv. Mikuláša, Prešov

Doplnkové vzdelanie

 • Maturita z nemeckého jazyka, úroveň B2, Štátna jazyková škola, Prešov

 • Štátna maturita z anglického a nemeckého jazyka, úroveň B2

 • Die Zentrale Mittelstufenprüfung, úroveň C1, GOETHE - Institut, Bratislava, skúška vykonaná v Prešove

 • Štátna jazyková skúška z nemeckého jazyka, úroveň C1 - C2, Štátna jazyková škola, Prešov

 • Štátna jazyková skúška z anglického jazyka, úroveň C1 - C2, Štátna jazyková škola, Prešov

Kvalifikácia a výcvik

Jazykové pobyty

 • Freiburg im Breisgau, Nemecko, nemčina, úroveň C1-C2

 • Granada, Španielsko, španielčina, úroveň B2

 • Mníchov, Nemecko, nemčina, úroveň C1-C2

Pracovné skúsenosti

 • 2013 - Customer Support Representative, Apple Inc., podpora pre nemecky hovoriacich zákazníkov - systém iOS

 • 2015 - Customer Service Specialist, zákaznícka podpora pre ekonomické zdieľané centrum

 • Od 2016 - Jazyková škola VaV, Prešov - vedenie individuálnych, Skype, skupinových, všeobecných a špecializovaných kurzov nemeckého jazyka a nemčiny pre opatrovateľky, preklady

 • Od 2016 - Jazykový coaching - individuálne Skype kurzy a doučovanie

 • Preklady lekárskych správ, PN-iek, potvrdení, dokladov či oficiálnych listín

Účasť na konferenciách, školeniach a seminároch

 • 3.6.2017 Polyglot Gathering - Jazyky očami polyglotov, Ekonomická univerzita Bratislava
 • 2.-3.7.2018 Deutschkongress zameraný na podporu nemeckého jazyka a kultúry na Slovensku, účasť na workshopoch pre učiteľov, Katolícka univerzita v Ružomberku
 • 4.7.2018 Vzdelávací seminár "Úradný preklad a tlmočenie. Novela stavovských predpisov", Congress Hotel Centrum, Košice
 • 21.1.2019 Školenie prekladateľského softvéru memoQ (CAT nástroje) - LEXIKA, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
 • 1. - 3.7.2019 Kurz výslovnosti francouzštiny, Alliance française, Brno
 • 2019 - Neurolanguage Coaching Certification, Efficient Language Coaching Ltd., Winchester, Hampshire, United Kingdom
 • 25.2.2020 Jak se jazyky učí polygloti, Impact Hub Brno
 • 14. - 16.5.2021 5th Annual NeuroHeart Education® Conference Accredited by International Coach Federation
 • 20. - 23.5.2021 Polyglot Gathering Online 2021 - celosvetové stretnutie polyglotov
 • 8.6.2021 Vzdelávací seminár SAPT "Základy zmluvného nastavenia prekladov a tlmočenia"
 • 22.6.2021 Vzdelávací seminár SAPT "10 ekonomických princípov a 50 základných pojmov pre prekladateľov a tlmočníkov"
 • 31.1. - 3.2.2022 1. ročník konferencie "Zamilujte se do angličtiny"
 • 28. - 30.4.2022 6th Annual NeuroHeart Education® Conference Accredited by International Coach Federation
 • 28.4. - 1.5.2022 Polyglot Gathering Online 2022 - celosvetové stretnutie polyglotov
 • 30.1. - 2.2.2023 2. ročník konferencie "Zamilujte se do angličtiny"

Členstvá a funkcie

 • Členka SAKo - Slovenská asociácia koučov
 • Členka SAPT - Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov
 • Členka SUNG - Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov
 • Odborná zástupkyňa / garantka pre nemecký jazyk, Jazyková škola VaV, Prešov

Jazykové znalosti

 • Nemecký jazyk - C1-C2

 • Anglický jazyk - C1-C2

 • Francúzsky jazyk - B1

 • Španielsky jazyk - B1

Referencie

 • "Lektorka je veľmi milá, chápavá a vždy sa dokáže prispôsobiť situácii. Veľmi sa mi páčilo, že ma na prvej konverzácii vypočula, ako by som si predstavovala hodiny a "napasovala" učenie priamo na mňa. Každá naša konverzácia je iná, vždy sa dozviem aj niečo nové a pritom nemám pocit, že sa "musím" učiť. Môžem povedať, že sa konečne po dlhých rokoch teším na nemčinu a na každú jednu konverzáciu." Lucia Sz., 37 rokov, Bratislava

 • "Lektorka Zuzka je veľmi milá osoba. Počas celého kurzu vládne uvoľnená atmosféra a individuálny prístup. Lektorka sa vie každú hodinu prispôsobiť mojim potrebám, či už ide o výučbu gramatiky, písania úradných listín alebo konverzácie. Veľmi sa mi páči flexibilita v plánovaní hodín, keďže mám pomerne zložitý pracovný čas. Odporúčam taktiež priateľskú formu výučby, osobne ma to motivovalo omnoho viac ako stres z nestíhania alebo neporozumenia učivu, ako to bolo v prípade iných kurzov. Vrelo odporúčam." Nikola, Spišská Nová Ves

 • "Na túto lektorku nemeckého jazyka som dostala odporúčanie od môjho známeho. Tak som jej zavolala a dohodla sa na hodinách výučby. Ja už mám síce 48 rokov a nikdy ma nebavilo učenie, ale môžem povedať, že vďaka jej zodpovednému prístupu je to teraz iné. Páči sa mi metóda jazykového coachingu a individuálny prístup, pretože sa naučím viac ako na klasickom kurze. Pani Zuzana vie, ako na to. Nielen že veľa naučí a poradí, ale sa spolu aj veľa nasmejeme. Preto by som jej chcela aj touto cestou poďakovať a odporučiť jej znalosti a praktiky ďalším potenciálnym uchádzačom." Maja zo Žiaru

 • "Pani lektorka Zuzka je veľmi milá a vyhovuje mi jej spôsob učenia. Je super, že vie odporučiť viacero spôsobov na zapamätanie si učiva a tak máte možnosť si vyskúšať a nájsť ten spôsob, ktorý vyhovuje Vám. Páči sa mi, že sa ma na začiatku spýtala, akú mám predstavu. Hodiny cez skype sú super, aj sa veľa nasmejeme, veľa sa toho naučíme. Látku vie veľmi pekne a zrozumiteľne vysvetliť. Taktiež sa mi veľmi páči, že má rôzne "barličky", ako si veľa vecí zapamätať. Som veľmi spokojná:) Po 200 spoločných hodinách cítim veľký pokrok a aj ľudia v mojom okolí si všímajú zlepšenie." Romana Vyhlidalová, Bratislava

 • "Som veľmi spokojný s výučbou angličtiny. Celkový dojem je pozitívny, pociťujem zlepšenie. Som rád, že "sypem" konverzáciu a aktívne budujem slovnú zásobu, ktorá má praktické využitie. Z gramatiky som zabudol veľa vecí, ale teraz sa všetko obnovuje. Lektorka mi dala rôzne tipy na aktivity ohľadom samoštúdia, napríklad pozeranie seriálov, počúvanie podcastov či sledovanie anglických fór. Nastal progres v porozumení textu - kedysi som zadal text do prekladača, teraz si text preložím sám pomocou slovníka. Určite budem pokračovať ďalej:)" Lukáš Mareček, Bratislava

 • "Konverzácie so Zuzanou prispievajú k zlepšeniu hovorových zručností v nemčine. Počas každej hodiny sme pracovali s novinovým článkom k aktuálnym hospodárskym a politickým témam. To je presne oblasť, kde si potrebujem rozšíriť slovnú zásobu a lekcie sa tak prispôsobovali mojim potrebám. Zuzane som vďačný aj za značnú flexibilitu v plánovaní našich hodín cez skype, keďže som nemohol mať každý týždeň presne stanovený čas." Marián K., Bratislava

 • "S pani lektorkou spolupracujem už viac ako rok. Veľmi oceňujem jej spôsob výučby ako individuálny prístup k učeniu cudzieho jazyka, dôsledné vysvetlenie preberanej témy a názorné ukážky ako sa naučiť a zvládnuť cudzí jazyk. Veľmi mi to pomáha zvládnuť aj náročnejšie lekcie. Skĺbiť učenie cudzieho jazyka s mojou prácou je niekedy náročné a preto som veľmi spokojný aj s možnosťou flexibility času vyučovacích hodín. Najväčšiu radosť mám hlavne s toho, že odkedy spolupracujeme sám na sebe vidím pokrok v znalosti nemeckého jazyka. Ďakujem." Pavol Šoltis, 47 rokov, Prešov

 • "Som veľmi spokojná s pani lektorkou Krempovou. Výborne vysvetlené učivo, prístup a výučba nemeckého jazyka. Uvoľnená atmosféra. Veľmi pekne ďakujem za nové poznatky a zážitky." Renáta D., Vranov nad Topľou

 • "Kurz nemeckého jazyka s lektorkou Mgr. Zuzanou Šivecovou bol pre mňa výborný. Naučila som sa veľa. Bol prínosom pre moju ďalšiu prácu vďaka získaným vedomostiam. Lektorka je vzdelaná, obetavá, trpezlivá. Vždy mi vyšla v ústrety, pôsobila na mňa upokojúco, vďaka tomu sa mi učilo ľahšie. Ďakujem." Beáta Vaňová, Prešov

 • "S výučbou pani lektorky som nadmieru spokojná. Spôsob výučby je presne prispôsobený vedomostiam študenta. Rôzne rady a tipy, ktoré používa sú výbornou pomôckou ako si čo najľahšie zapamätať učivo. Oceňujem jej profesionalitu a individuálny prístup a teším sa na ďalšiu spoluprácu." Mirka Kuriplachová, Svidník

 • "Nemecký jazyk som sa nikdy neučila a myslela som si, že je to ťažký a komplikovaný jazyk. Pani lektorka Zuzka je veľmi milá, šikovná, ústretová a priateľská. Všetkým odporúčam, ktorí sa chcú naučiť jazyk, aby kontaktovali Zuzku. Nebudete ľutovať a budete nadmieru spokojní ako som ja. Ďakujem za všetky hodiny, ktoré boli, ale aj ktoré ešte budú." Ivka K., Prešov

 • "Som veľmi spokojná s výučbou nemčiny cez Skype. Lektorka je milá, pohotová, vie zrozumiteľne vysvetliť učivo. Je vtipná, pri učení sa aj veľa nasmejeme a ja si potom niektoré ťažšie gramatické spojenia alebo slovíčka zapamätám. Odporúčam vrelo aj ďalším učeniachtivým ľuďom:)." Lýdia Š., Považská Bystrica

 • Roky som sa trápila s nemčinou, ktorú sa učím od strednej školy. Niečo viem, niečo neviem, keď ju potrebujem, zúfalo prázdna hlava a stres... A tak som sa skoro v 40tke rozhodla, že skúsim individuálky, kde som stretla pani Šivecovú a jej INÝ prístup. Jej hodiny ma posúvajú, niekedy stíham úlohy, niekedy prípravu odkladám, ale napriek tomu vie vždy nájsť spôsob, ako ma niečo nové naučiť a NESTRESOVAŤ skúšaním!!! Ďakujem tiež za praktické pomôcky, ako si zapamätať slovíčka a pod. Držím palce a teším sa na ďalšie hodiny a možno raz doplnenie môjho životopisu. :) Dada, 37 rokov, Bratislava

 • "S pani lektorkou som veľmi spokojná. Páči sa mi jej celkový prístup k študentom.  Pri výučbe používa správne metódy, napr. vysvetľovanie učiva v súvislostiach. Tento kurz mi dal veľmi veľa." Simona D., Prešov

 • "So Zuzanou sa mi veľmi dobre spolupracuje, nakoľko mi vo všetkom individuálne vychádza v ústrety. Takisto jej vyučovacie metódy, hlavne učenie sa v súvislostiach mi veľmi pomáha v zlepšení sa.  Určite odporúčam jej jazykový coaching nielen na doučenie cudzieho jazyka, ale aj rôzne rady a tipy, ktoré to všetko uľahčia." Radka J., Prešov

 • "Hodiny so Zuzkou môžem hodnotiť len kladne. Výučbu prispôsobuje na mieru požiadavkám a znalostiam študenta. Je veľmi pozitívna, ústretová a jej všeobecný rozhľad a vedomosti sú inšpirujúce." Evka S., Prešov

 • "Mgr. Zuzanu Šivecovú hodnotím ako spoľahlivú, dôslednú a veľmi flexibilnú doučovateľku nemeckého jazyka. Cením si komunikáciu s ňou, vždy sa snaží pochopiť moje potreby a požiadavky. Je veľmi ochotná, vo vypracovanej prekladateľskej práci Plán štúdia (Učebný plán) ukázala svoje zručnosti vo farebnom vypracovaní spolu s logom a dizajnovou štruktúrou. S výsledným spracovaním som bola nanajvýš spokojná. Spoluprácu s pani magistrou môžem len odporučiť." Veronika B., Zürich

 • "Promptná a veľmi profesionálna práca. Pani Krempová mi nemala problém preložiť aj historickú pramennú litaratúru z obdobia 19. storočia. Odporúčam každému, kto potrebuje mať profesionálny preklad." Janka Dziaková, Prešov

 • "Rád by som sa podelil o skúsenosť so službou prekladu lekárskych správ do nemeckého jazyka. Zhruba v 01/2022 som nečakane ochorel a vzhľadom k tomu, že som pracoval na nemeckú pracovnú zmluvu, som behom siedmich dní nevyhnutne potreboval preklad do nemeckého jazyka z viacerých lekárskych správ. Požiadal som teda o pomoc agentúru VaV so sídlom v Prešove, ktorá mi poskytla kontakt na kompetentnú prekladateľku pani Mgr. Zuzanu Krempovú. Od okamihu prvého kontaktu bola pani prekladateľka veľmi ústretová a pohotová. Napriek tomu, že sama je časovo vyťažená v rámci dennej starostlivosti o dieťa na materskej dovolenke, na moju prosbu o preklady reagovala okamžite a behom pár dní mi všetky preklady poslala emailom. So svojou požiadavkou o preklady som sa na ňu obrátil dvakrát a rád jej služby využijem opakovane aj v budúcnosti. Všetkým, ktorí potrebujú odborný preklad neúradných dokladov do nemeckého jazyka odporúčam využiť služby tejto pani prekladateľky." Mgr. Ján Klenotič, Humenné

 • "Pani Zuzka Krempová ma v úvode našich stretnutí vyzvala, aby som rozprával po anglicky ako viem a v prípade, že neviem konkrétne slovíčko, sa snažil vynájsť a situáciu opísať. Takto mi pomohla prekonať bariéru z rozprávania a ďalej pracujeme na zlepšení gramatiky. Tiež sa venujeme témam, ktoré súvisia s obohatením slovnej zásoby týkajúcej sa mojej profesnej činnosti. Prístup pani lektorky je skutočne individuálny, môžem len odporučiť." Ladislav Macík, Sales Manager, Bratislava