Kto som

Som lektorka s vášňou pre učenie (sa) cudzích jazykov. Som prekladateľka, ktorú napĺňa venovať sa rôznym textom a zabezpečovať ich porozumenie v druhom jazyku. No a v neposlednom rade som koučka, ktorá objavuje a pomáha aktivovať skrytý potenciál vo svojich klientoch. Rada vyhľadávam a používam nové metódy nielen v učení sa cudzích jazykov. Sledujem trendy a inšpirujem sa tými najlepšími koučmi, lektormi a mentormi. Okrem toho považujem za úžasné skombinovať kreatívne učenie, kedy sa jazyk stane súčasťou Vášho života a môžete sa zlepšovať prakticky kdekoľvek a s ľahkosťou, zároveň však viete, že bez práce nie sú koláče;)

Na jazykoch ma fascinuje ich odlišnosť a zároveň to, čo majú spoločné. Bez jazykov by nebol možný vzájomný kontakt a pochopenie. Najviac však oceňujem to, že mi umožňujú komunikovať s ľuďmi po celom svete, mať lepší prístup k informáciám a že mi dávajú prácu, ktorá ma naozaj baví.

Z doposiaľ získaných osobných aj pracovných skúseností som si odniesla nielen odolnosť voči stresu  a z nej vychádzajúce profesionálne správanie v rôznych situáciách, ale aj schopnosť akceptovania rozličných pováh klientov vďaka empatii, diskrétnosti a tolerancii. Nezanedbateľnou súčasťou práce na sebe je zdokonaľovanie mäkkých zručností a time managementu, vďaka čomu môžem napredovať a podávať kvalitné pracovné výkony.


Neurolanguage Coaching


V roku 2020 som sa stala medzinárodne certifikovanou Neurolanguage Coach® s akreditáciou ICF - International Coaching Federation. Je to jediný certifikačný výcvik jazykového coachingu na svete. Zastrešuje ho organizácia Efficient Language Coaching® pod vedením Rachel Marie Paling. Pojem Neurolanguage Coaching sa skladá z troch častí - "Neuro" ako používanie najnovších poznatkov neurovedy pre efektívne učenie sa, "Language" ako štúdium cudzieho jazyka a "Coaching" podľa jednej z mnohých definícií ako proces podporujúci hľadanie individuálnych riešení a rozvoja potenciálu človeka v ním zvolenej oblasti. Vo svojej práci kombinujem prístup coachingu (coach Vás správne namierenými otázkami privedie k tomu, aby ste sami zistili, aký je Váš cieľ a ako sa k nemu najlepšie dopracujete), mentoringu (mentor Vám ukáže, aké postupy fungujú uňho samotného alebo u iných klientov) a lektoringu ( kvalifikované venovanie sa práve tým témam a oblastiam, ktoré momentálne potrebujete). Na coachingu sa mi páči koncept aktívneho prístupu koučovaného, dôraz na samostatnosť v rozhodovaní a orientácia na riešenia (solution oriented approach). Znamená to pre mňa vysokú pridanú hodnotu k doterajšej lektorskej činnosti. Moje klientky a klienti si budú môcť vybrať, či sa chcú učiť jazyky klasickými spôsobmi, alebo si chcú vyskúšať inovatívny prístup a dozvedieť sa o sebe niečo nové. Teším sa, že Vám môžem ponúknuť ešte kvalitnejšie služby!

Zručnosti Neurolanguage Coach®:

 • Interpersonálna komunikácia
 • Rozvoj učenia
 • Rozvoj potenciálu
 • Kolaboratívne učenie
 • Life coaching
 • Emočná inteligencia
 • Jazykové vzdelávanie
 • Aktívne načúvanie
 • Komunikatívne prístupy
 • Učiace stratégie
 • Osvojenie si jazyka
 • Jazykový expert

Neurolanguage Coaching®:

 • Kombinuje princípy, štruktúru a štandardy profesionálneho coachingu s princípmi a  neurovedy, emočnej inteligencie a psychológie
 • Podporuje a motivuje koučovaného k samostatnosti a zodpovednosti - klient si vytvára záväzok a je autonómny vo svojich rozhodnutiach
 • Stanovuje ciele a akčné kroky k ich dosiahnutiu
 • Venuje sa metakognícii - učí nás učiť sa
 • Identifikuje emočné bloky a jazykové brzdy a prispieva k ich odstráneniu
 • Upokojuje, dopraje čas na zamyslenie sa a tým zabezpečuje efektívne učenie sa

 

CV


Formálne vzdelanie

 • Mgr. - Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, jednoodborové štúdium filozofie

 • Bc. - Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, učiteľstvo akademických predmetov nemecký jazyk a literatúra - filozofia

 • Gymnázium sv. Mikuláša, Prešov

Doplnkové vzdelanie

 • Maturita z nemeckého jazyka, úroveň B2, Štátna jazyková škola, Prešov

 • Štátna maturita z anglického a nemeckého jazyka, úroveň B2

 • Die Zentrale Mittelstufenprüfung, úroveň C1, GOETHE - Institut, Bratislava

 • Štátna jazyková skúška z nemeckého jazyka, úroveň C1 - C2, Štátna jazyková škola, Prešov

 • Štátna jazyková skúška z anglického jazyka, úroveň C1 - C2, Štátna jazyková škola, Prešov

Kvalifikácia

 • Osvedčenie o profesijnej kvalifikácii Lektor ďalšieho vzdelávania, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých

Coaching

 • Prebiehajúci výcvik AXIA Professional Coaching - akreditácia ACSTH (ICF), Axia Management Academy, Praha

 • Certified and Accredited Neurolanguage Coach No. 448, akreditácia ICF - International Coaching Federation

 • Certification Library: https://elccertification.com/coaches/zuzana-krempova/

Jazykové pobyty

 • Freiburg im Breisgau, Nemecko, nemčina, úroveň C1-C2

 • Granada, Španielsko, španielčina, úroveň B2

 • Mníchov, Nemecko, nemčina, úroveň C1-C2

Pracovné skúsenosti

 • Customer Support Representative, Apple Inc. - systém iOS

 • Jazyková škola VaV, Prešov - vedenie individuálnych, Skype, skupinových, všeobecných a špecializovaných kurzov nemeckého jazyka a nemčiny pre opatrovateľky, individuálne kurzy angličtiny, preklady - od 2016

 • Jazykový coaching - individuálne Skype kurzy a doučovanie - od 2016

 • Preklady lekárskych správ, PN-iek, potvrdení, dokladov, preukazov a oficiálnych dokumentov

 • 1700+ odučených hodín

Účasť na konferenciách, školeniach a seminároch
 • Polyglot Gathering - Jazyky očami polyglotov, Ekonomická univerzita Bratislava - 3.6.2017
 • Deutschkongress zameraný na podporu nemeckého jazyka a kultúry na Slovensku, Katolícka univerzita v Ružomberku - 2.-3.7.2018
 • Vzdelávací seminár "Úradný preklad a tlmočenie. Novela stavovských predpisov", Congress Hotel Centrum, Košice - 4.7.2018
 • Školenie prekladateľského softvéru memoQ (CAT nástroje) - LEXIKA, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica - 21.1.2019
 • Kurz výslovnosti francouzštiny, Alliance française, Brno1. - 3.7.2019
 • Neurolanguage Coaching Certification, Efficient Language Coaching Ltd., Winchester, Hampshire, United Kingdom - 2019 
 • Jak se jazyky učí polygloti, Impact Hub Brno - 25.2.2020
 • 5th Annual NeuroHeart Education® Conference Accredited by International Coaching Federation - 14. - 16.5.2021
 • Polyglot Gathering Online 2021 - celosvetové stretnutie polyglotov - 20. - 23.5.2021
 • Vzdelávací seminár SAPT "Základy zmluvného nastavenia prekladov a tlmočenia" - 8.6.2021
 • Vzdelávací seminár SAPT "10 ekonomických princípov a 50 základných pojmov pre prekladateľov a tlmočníkov" - 22.6.2021
 • 1. ročník konferencie "Zamilujte se do angličtiny" - 31.1. - 3.2.2022
 • 6th Annual NeuroHeart Education® Conference Accredited by International Coaching Federation - 28. - 30.4.2022
 • Polyglot Gathering Online 2022 - celosvetové stretnutie polyglotov - 28.4. - 1.5.2022
 • 2. ročník konferencie "Zamilujte se do angličtiny" - 30.1. - 2.2.2023
 • Konferencia Učíme jazyky.online - 20.-24.3.2023
 • Polyglot Gathering Online 2023 - celosvetové stretnutie polyglotov - 30.3. - 2.4.2023

Členstvo v stavovských organizáciách

 • SAKo - Slovenská asociácia koučov
 • SAPT - Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov
 • SUNG - Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov
 • Odborná zástupkyňa / garantka pre nemecký jazyk, Jazyková škola VaV, Prešov

Jazykové znalosti

 • Nemecký jazyk - C1-C2

 • Anglický jazyk - C1-C2

 • Francúzsky jazyk - B1

 • Španielsky jazyk - B1

 

Referencie