Coaching

Účel coachingu

Coaching je účinný nástroj osobného a profesionálneho rozvoja, navrhnutý tak, aby odomkol potenciál, maximalizoval výkon a dosiahol požadované výsledky. Je to partnerský rovnocenný rozhovor kouča a koučovaného vedený špecifickým spôsobom, pri ktorom si koučovaný ujasní a utriedi myšlienky, príde na nové riešenia a stanoví si akčné kroky na dosiahnutie svojho cieľa.

Prínosy coachingu

Za jednu z najdôležitejších esencií koučovacieho rozhovoru považujem tzv. aktívne načúvanie (v češtine aktivní naslouchání). Znamená to, že kouč/ka Vám venuje svoju plnú pozornosť, sústredí sa len na Vás a Vaše myšlienky. A kam ide pozornosť, tam ide energia. Mnoho ľudí má pocit, že ich nikto nepočúva alebo že nerozumie, čo chcú povedať. Klienti po koučovaní často hovoria o tom, že bolo veľmi osviežujúce vnímať, že ich konečne niekto počúval a že si mohli nahlas premyslieť to, čo práve potrebujú. Coaching Vám pomôže usporiadať si myšlienky, vyriešiť si rôzne dilemy a ujasniť si mnoho vecí. Prostredníctvom účinných koučovacích otázok získate nové uhly pohľadu, ktoré boli doteraz nepovšimnuté. Predstavte si, že kouč/ka má na stole kufrík, z ktorého Vám podáva nástroje, ktoré sa Vám hodia v danom momente a Vy prichádzate na odpovede, ktoré už máte v sebe. Ďalším nečakaným prínosom je posilnenie odvahy, odolnosti a sebadôvery - coaching vám umožňuje spochybňovať limitujúce presvedčenia, budovať sebavedomie a stanovovať si dosiahnuteľné ciele. Vďaka tomu sa vám otvoria nové príležitosti v osobnom aj profesionálnom živote.

Je coaching pre Vás?

Coaching je pre Vás vhodný, ak
 • sa zaujímate o osobný rast a sebarozvoj
 • si chcete ujasniť veci
 • si chcete stanoviť zmysluplné ciele
 • už máte vytýčené ciele a chcete si vytvoriť plán s konkrétnymi krokmi
 • hľadáte svoje vnútorné zdroje a silné stránky
 • chcete dotiahnuť veci do úspešného konca
 • zažívate životné zmeny a neviete sa pohnúť z miesta
 • chcete posilniť svoje mäkké zručnosti
 • svoju pozornosť upriamujete na budúcnosť
 • si chcete vyskúšať rôzne koučovacie techniky
 • riešite špecifické výzvy v živote, práci či podnikaní
 • chcete znovu zažívať radosť vo vzťahoch

Jazykový coaching

V roku 2020 som sa stala medzinárodne certifikovanou Neurolanguage Coach® s akreditáciou ICF - International Coaching Federation. Je to jediný certifikačný výcvik jazykového coachingu na svete. Zastrešuje ho organizácia Efficient Language Coaching®. Pojem Neurolanguage Coaching sa skladá z troch častí - "Neuro" ako používanie najnovších poznatkov neurovedy pre efektívne učenie sa, "Language" ako štúdium cudzieho jazyka a "Coaching" podľa jednej z mnohých definícií ako proces podporujúci hľadanie individuálnych riešení a rozvoja potenciálu človeka v ním zvolenej oblasti. Vo svojej práci kombinujem prístup coachingu (kouč Vás správne namierenými otázkami privedie k tomu, aby ste sami zistili, aký je Váš cieľ a ako sa k nemu najlepšie dopracujete), mentoringu (mentor Vám ukáže, aké postupy fungujú uňho samotného alebo u iných klientov na základe skúsenosti) a lektoringu (kvalifikovaná práca na jazykových témach a oblastiach, ktoré momentálne potrebujete). Na coachingu sa mi páči koncept aktívneho prístupu koučovaného, dôraz na samostatnosť v rozhodovaní a orientácia na riešenia (solution oriented/focused approach). Znamená to pre mňa vysokú pridanú hodnotu k doterajšej lektorskej činnosti.

Zručnosti Neurolanguage Coach®:

 • interpersonálna komunikácia
 • rozvoj učenia
 • rozvoj potenciálu
 • kolaboratívne učenie
 • life coaching
 • emočná inteligencia
 • jazykové vzdelávanie
 • aktívne načúvanie
 • komunikatívne prístupy
 • učiace stratégie

Neurolanguage Coaching®:

 • kombinuje princípy, štruktúru a štandardy profesionálneho coachingu s princípmi neurovedy, emočnej inteligencie a psychológie
 • podporuje a motivuje koučovaného k samostatnosti a zodpovednosti - klient si vytvára záväzok a je autonómny vo svojich rozhodnutiach
 • stanovuje ciele a akčné kroky k ich dosiahnutiu
 • venuje sa metakognícii - učí nás učiť sa
 • identifikuje emočné bloky a jazykové brzdy a prispieva k ich odstráneniu
 • upokojuje, dopraje čas na zamyslenie sa a tým zabezpečuje efektívne učenie sa

Coaching & Jazykový coaching

Coaching

 • kolaboratívny a na cieľ orientovaný proces
 • pomáha jednotlivcom ujasniť si veci, stanoviť si ciele a dosiahnuť výsledky
 • rôzne oblasti - životný, mentálny, leadership a pod.
 • kouč nemusí byť nutne odborníkom na diskutovanú oblasť
 • používanie rôznych koučovacích nástrojov a techník

Jazykový coaching

 • špecializovaná forma coachingu
 • práca s jazykovým koučom, ktorý pomáha študentom rozvíjať ich jazykové zručnosti, napr. rozprávanie, počúvanie alebo písanie
 • jazykový kouč disponuje znalosťou konkrétnych jazykov, didaktiky a stratégiami jazykového vzdelávania
 • používanie zdrojov, materiálov a techník pre daný jazyk

Rozsah služieb

Life coaching

 • zameraný na hľadanie individuálnych riešení pre rôzne životné situácie a zmeny
 • orientuje sa na prekonávanie prekážok a mentálnych limitov
 • povzbudzuje k samostatnosti a aktivite klienta

Kariérny coaching

 • podpora jednotlivcov pri dosahovaní ich kariérnych cieľov a zvládaní profesionálnych výziev
 • identifikácia silných stránok a skúmanie možností
 • podpora pri kariérnych prechodoch a zmenách

Business coaching

 • zameraný na spoluprácu s podnikateľmi, vedúcimi pracovníkmi a firmami
 • riešenie výziev, stratégií a ďalších aspektov podnikania
 • rozvoj leadershipu u manažérov

Jazykový coaching pre jednotlivcov

 • analýza potrieb klienta
 • efektívne dosiahnutie jazykových cieľov
 • podporné a motivujúce prostredie
 • sledovanie pokroku a spätná väzba

Jazykový coaching pre lektorov/učiteľov cudzích jazykov

 • naučíte sa využívať prvky coachingu a jazykového coachingu vo Vašej lektorskej činnosti
 • podporíte účasť a motiváciu študentov
 • posilníte rozvoj, aktivitu a kompetencie seba aj svojich klientov

Jazykový coaching pre firmy

 • zlepšenie obchodnej komunikácie v rámci spoločností, spolupráce a služieb zákazníkom
 • prispôsobenie špecifickým potrebám a cieľom spoločnosti
 • návratnosť investície - zlepšené jazykové znalosti povedú k zvýšenej produktivite a spokojnosti

Certifikácie

Referencie

Cenník

1 stretnutie

50 €

 • ochutnávka coachingu
 • vhodné na prvotné vyskúšanie
 • zistíte, či Vám tento prístup sedí

3 stretnutia

150 €

 • práca na 1 - 2 krátkodobých cieľoch
 • nastavenie mysle na zmenu
 • uvedomenia a aha momenty

6 stretnutí

300 € 270 €

 • osobný rast
 • komplexná práca na cieľoch
 • naštartovanie dlhodobých zmien

Stretnutie trvá 50 minút a prebieha online

Zaujala vás moja ponuka?

Ozvite sa