Preklady

Prekladateľské služby zohrávajú v dnešnom svete dôležitú úlohu - uľahčujú komunikáciu v rôznych jazykoch, podporujú medzinárodný obchod a spoluprácu alebo umožňujú spoločnostiam lokalizovať svoje produkty a služby. Zabezpečujú správnosť informácií, v právnom a úradnom styku presné a záväzné preklady zmlúv a vo vzdelávaní a výskume sprístupňujú rôzne materiály, štúdie či učebnice. V oblasti lekárskej a zdravotnej starostlivosti je presný preklad zásadný pre komunikáciu medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a pacientmi z rôznych jazykových a kultúrnych prostredí. No a v diplomacii a medzinárodných vzťahoch prekladatelia pomáhajú budovať vzťahy a porozumenie medzi národmi.

Prekladám z a do nemeckého jazyka. Vo svojej praxi sa zameriavam na zdravotnícke (lekárske správy, PN) a právne (zmluvy, vysvedčenia) dokumenty. Cítim silnú zodpovednosť za výsledok, preto si vždy overujem rôzne jazykové aj iné skutočnosti, konzultujem ich s odborníkmi alebo kolegami. Mojím štandardom je dodať Vám preklady na vysokej úrovni.

Rozsah služieb

Jednotlivci


Ak ste Slováci pracujúci v zahraničí, môžete sa na mňa obrátiť s Vašimi lekárskymi správami, PN-kami, pracovnými zmluvami či rôznymi potvrdeniami. Preložený dokument je graficky totožný s originálom, vrátane špeciálnych znakov, pečiatok, podpisov a pod. podľa kvality doručených podkladov.

Zahraničné firmy

Ak ako zástupca zahraničnej firmy potrebujete preložiť podklady pre slovenskú firmu, môžete sa na mňa obrátiť a spoločne odkonzultujeme nielen samotný text, ale aj štylistiku prekladu a špecifiká nášho regiónu, tzv. lokalizáciu.

Jazykové agentúry

Ak potrebujete neúradný preklad do alebo z nemčiny, ponúkam Vám služby prekladateľky s dlhoročným aktívnym používaním tohto jazyka. Okrem všeobecnej nemčiny sa venujem odborným prekladom v oblasti medicíny, ekonómie a práva. Samozrejmosťou je grafická úprava výsledného dokumentu.


 

Výhody prekladu odo mňa

 

Jednáte priamo s prekladateľom, vďaka čomu je komunikácia jednoduchšia a dodržiavanie termínov ľahšie

Skúsenosti s rôznymi dokumentmi - lekárske správy, PN, vodičské a technické preukazy, rodné a sobášne listy, pracovné zmluvy, rozsudky, vysvedčenia, životopisy, potvrdenia a pod. 

Záruka profesionality - som členkou stavovskej organizácie SAPT

Prečítajte si viac po kliknutí na logo

Proces objednávky

 

Pošlete mi text na nahliadnutie a dohodneme si detaily spolupráce

Ja Vám obratom pošlem predpokladaný termín vyhotovenia podľa časových možností a cenovú kalkuláciu 

Ak s návrhom budete súhlasiť, dohodneme si termín odovzdania

Do stanoveného termínu Vám pošlem preložené texty a Vy platbu za odvedenú prácu

Užitočné informácie

1 normostrana (NS) = formát A4

 1800 znakov vrátane medzier alebo 30 riadkov po 60 znakov

Normostrana sa počíta z hotového prekladu, nie z východiskového dokumentu. Text v nemčine je zvyčajne dlhší ako v slovenčine

Neodborné preklady: životopisy,  potvrdenia o návšteve školy a pod.

Odborné preklady: oficiálne dokumenty, preukazy, lekárske správy, PN a pod.

Referencie

Cenník

Neodborný preklad

1 NS = 12 €

Odborný preklad

1 NS = 15 €

Stáli klienti majú vernostné zľavy

Zaujala vás moja ponuka?

Ozvite sa